Lidhje të shpejta
IGJEUM – Buletini për dukuritë HidroMeteorologjike
“Buletini për dukuritë HidroMeteorologjike" dedikuar kryesisht parashikimit të reshjeve.
IPARD - Programi i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Programi synon të mbështesë fermerë, sipërmarrës ekonomiko-bujqësor.
K24 – Parashikimi i motit për të gjitha bashkitë e Shqipërisë
Mësoni parashikimin e motit për të planifikuar ujitjen e parcelave tuaja.
Skema e subvencionimit të karburantit
Aplikoni për të përfituar nga skema e subvencionimit të karburantit
Zbuloni rreth statusit të kanaleve dhe aseteve në bashkinë tuaj
Statusi i aseteve në kanalet primare dhe sekondare

0

e aseteve

Funksionale
0 asete

0

e aseteve

Pjesërisht funksionale
0 asete

0

e aseteve

Jashtë funksioni
0 asete

0

e aseteve

Mungon
0 asete
Statusi i kanaleve të ujitjes dhe kullimit
Funksionale
0 nga 0km
0%
Pjesërisht funksionale
0 nga 0km
0%
Jashtë funksioni
0 nga 0km
0%